уртаклашу


уртаклашу
1. teilen mit jmdm. (Sache, Kummer, Freude)
2. austauschen (Erfahrungen)

Татарча-алманча сүзлек. 2009.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • уртаклашу — 1. Нәр. б. гаделлек белән үзара бүлешү. Белгәнеңне башкаларга да сөйләү, аңлату 2. күч. Нин. б. хәлне бергәләп кичерү, бүлешү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • артель — (сөйл. ӘРТИЛ) – 1. Нин. б. һөнәр кешеләренең бергә эшләү һәм табышны уртаклашу турында килешеп оештырган берләшмәcе 2. гади. Нин. б. максат белән җыелган төркем …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • бүлеш — Бүлү 2. Уртаклашу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • бүлешү — Бүлү 2. Уртаклашу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • йөкләү — (ЙӨКЛӘТҮ) – I. Авыр нәрсәне күчерү, ташу өчен кая да булса (аркага, арбага һ. б.) салу. II. ЙӨКЛӘҮ Нин. б. эш, йомыш һ. б. ш. үтәргә кушу. Бирү (эш, җәза һ. б. ш.) 2. Нин. б. йомыш, эш башкаруны өскә, җаваплылыкка алу. күч. Берәр дәрәҗә йөртү,… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • пайлашу — Пайга кереп бүлешү, уртаклашу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • тәгъзия — иск. кит. Үлгән кешенең якыннары һәм дусларының кайгысын уртаклашу; некролог …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • түгелү-чәчелү — 1. Эчке серләрне кемгә дә булса ачу, кем белән дә булса уртаклашу 2. рәв. ТҮГЕЛЕП ЧӘЧЕЛЕП – Төп массадан, төркемнән аерылып …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • түгү — 1. Сыек яки бөртекле, түгелүчән нәрсәләрне савыттан кою, агызу, сибү, чәчү. Берәр урынга төяп алып барып аудару тирес т. 2. күч. шигъ. Чәчү, тарату, сибү (нур, моң, тавыш һ. б. ш. тур.) 3. күч. Эчендәге серләрен кешегә сөйләп бирү, уй фикерләрен… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • фикер — и. 1. филос. Чынбарлык күренешләренең мидә, аңда чагылышы 2. Уйлану, фикерләү нәтиҗәсендә барлыкка килгән уй. Идея 3. Ният, теләк, план 4. Аң; дөньяга, чынбарлыкка, тормышка караш фикер ягыннан үсү. Берәр өлкәдә белем, танып белү фәнни фикер 5.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • шырагай — диал. Беркатлы, эчендәге тышында булган, күңеле шыр ачык кеше. Артык юмарт, үзендә булганны уртаклашу ягын гына карый торган кеше …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге